Kasteel De Buerstede

Filed Under (Antwerpen, Deel 2, kastelen) by

Tagged Under : , , ,

vknk_wsHet kasteel de Buerstede was van oorsprong een oud versterkt hof, dat in de XVde eeuw toebehoorde aan de familie Sanders.

Jonkheer Jan Sanders, markgraaf van Antwerpen (1434-1451), enz., huwde eerst Catherina van de Werve, vrouwe van Cleydael (dochter van Jan van de Werve, schepen van Antwerpen, en van Clara van Wyneghem). Na haar dood hertrouwde hij met Beatrice Stoevers (of Stoovers), gezegd van der Bruggen, vrouwe van Buerstede, Stoevers, ten Essche, Ter Vekene, ter Bruggen, enz.

Jan Sanders overleed in 1466 en werd opgevolgd door zijn zoon, jonkheer Adriaan Sanders, heer van Cleydael, Aertselaer, Blaesvelt, Buerstede, Ter Vekene, enz., die te Aartselaar begraven werd op 1 november 1494. …/…

Na Jacob de Witte werd de heerlijkheid Buerstede aangekocht door jonker Jacques van Caestre, schepen van de stad Mechelen. In de akte van overdracht staat de heerlijkheid beschreven als :
“.. .‘t hof ende heerlijkheid van Buerstede, metten huize, landen, bossen en ander toebehoorten, af- en aanhankelijkheden vandien, gelegen onder den dame van Aartselaar, groot omtrent 14 bunderen, te leen gehouden van hare hooghedens leenhove van den lande van Mechelen, en dat met al de verlopen van cijnsen en vervallen, den voorseiden hove en heerlijkheid open en onbetaald staande, garanderende ‘t voorschreven hof en heerlijkheid van Buerstede met de toebehoorten vrij van alle renten en alle dergelijke lasten. “
In 1870 kocht René Moretus van Pierre de Moreau de kastelen van Bioul en Neffe en in 1876 kocht hij van de erven Karel de Crane d’Heysselaer-van Ertborn, het kasteeldomein de Buerstede onder Aartselaar. In 1878 kocht hij van Eugeen de Decker het «Hof van Brabant» onder Hoboken en in 1890 verwierf hij het kasteel «Steytelinck» onder Wilrijk uit de erfenis van de douairière Ullens-Ullens.
René Moretus huwde met Louise de Theux de Meylandt (1852-1923) en uit dit huwelijk sproten 4 kinderen :
  • — Marie Moretus 0873-1926), huwde in 1894 met Louis, graaf de Bergeyck (1871-1938).  Na de dood van haar vader erfde zij het kasteel van Neffe.
  • — Karel, graaf Moretus-Plantin de Bouchout, geboren in 1875,  huwde met Emilie de Bergeyck (1879-1940). In 1907 kocht hij van Gaston, graaf de …/…

Lees alles over de Buerstede in deel 2 “Van Kasteel naar Kasteel” door Paul Arren