Over de auteur

paul_arrenDE AUTEUR

Paul Arren (° Boom 8 mei 1941 – † Leuven 27 april 2006 ) was actief bestuurslid van de Culturele Heemkring “Hobonia” te Kapellen-Hoogboom. Voor hem werd in de geschreven pers een nieuw woord bedacht: kasteel-o-loog. Deze term slaat op zijn passionele hobby waaraan hij — meer dan 30 jaar — al zijn vrije ogenblikken spendeerde.

 
Deze, niet alledaagse, belangstelling ontstond tijdens een bezoek aan het kasteeldomein van Beloeil, het stamslot van de prinselijke familie de Ligne. Gaandeweg werden alle toegankelijke kastelen op Belgisch grondgebied opgezocht; intussen werd elke informatie, met betrekking tot de kastelen in het hele land, verzameld en in een systematisch gerangschikt archief opgeborgen.

In het “Kastelenjaar” (1972) begon hij artikels te schrijven over kastelen, die in dat jaar uitzonderlijk voor het publiek werden opengesteld. Sindsdien beschreef hij een 600-tal kastelen. Eerst werden zij maandelijks in een personeelstijdschrift gepubliceerd, maar later eveneens in talrijke — vooral heemkundige — werken.

In 1985 verscheen het eerste deel in de reeks “Van Kasteel naar Kasteel” en thans zijn er elf delen.

In zijn werken besteedt de auteur Paul Arren vooral aandacht aan de opeenvolgende eigenaars die elk behandeld kasteel heeft gekend. Legendes — aan sommige kastelen verbonden — evenals talrijke wetenswaardigheden en anekdotes op toeristisch en geschiedkundig vlak, maken dat de boeken voor iedereen interessant zijn. Dat de werken daarbij nog in een vlot leesbare taal werden geschreven is lekker meegenomen.

Foto: Leo Brouwers (Tongerlo)